01-2

Fushat e Shërbimit

Industria e qarkut të integruar
Industria e re e energjisë
Industria ushqimore dhe farmaceutike
Industria e prodhimit të makinerive
Industria e ekranit me panel të sheshtë
Industria e shkencës së jetës
Industria e ndërtimit publik
Qendra e të Dhënave në Internet (IDC)

02-3

Shërbim i tërë procesit

Konsultim & Dizajn
Menaxhim inxhinierik
Prokurimi i pajisjeve
Logjistika e Tregtisë
Ndërtimi & Instalimi
Operacioni & Mirëmbajtja